1. ВСТУП

Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в освітній галузі України актуалізувало вирішення цілої низки проблем, які виникали під час здійснення наміру випускників продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Це відбувається за рахунок того, що вступ до ВНЗ перестав бути прерогативою лише навчальних закладів вищої школи. У сучасних умовах запорукою успіху щодо здобування молодою людиною вищої фахової освіти є її власні можливості, її рівень знань, результати її зовнішнього незалежного оцінювання. Ці особливості спонукають молодих людей до нової філософії мислення - перехід від сподівання до вдосконалення власної системи навчання, до поглибленого вивчення тих навчальних предметів, з яких вони мають намір тестуватися.

Метою створення цього сайту є допомога випускникам шкіл та всім, хто бажає продовжити навчання у вищому навчальному закладі, в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, а також у вирішенні проблем, пов'язаних з психолого-педагогічною готовністю до тестування під час ЗНО. Адже, досвід проведення тестування показав, що значна частина його учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, із якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці вбачають у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями. Таким чином, формулу успішного проходження тестування з історії України, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так :"міцні, систематичні знання з предмета + досвід роботи з тестами". Набути другу складову цієї суми допоможе онлайн-система тестування, що працює на нашому сайті.