3. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗНО

Основу майбутньої системи можуть складати групи технологій співпраці та взаємодії широких верств учасників навчального процесу, органів управління освітою, науково-дослідницьких інститутів із проблем освіти . Такі групи технологій забезпечуватимуть:
- формування даних (достатнього набору завдань для підготовки БД тестових завдань ЗНО);
- взаємодію учасників навчального процесу з метою формування педагогічної та психологічної готовності випускників до зовнішнього тестування;
- планування та управління ЗНО.

До першої групи можна віднести такі технології, як накопичення даних та створення відповідного банку тестових завдань з кожного навчального предмета; обмін даними між середньою і вищою школою з метою їх апробації чи визначення валідності та надійності за змістом тестів; класифікація даних за принципом поліморфності та пропорційності тестових завдань; пошук даних для відображення повноти змісту кожного предмета.

До другої групи можна віднести технології впровадження тестових форм завдань у сучасних педагогічних технологіях навчання, щоб кожний вчитель мав змогу на базі власної методології використовувати БД тестових завдань ЗНО як одну зі складових організації навчального процесу.

До третьої групи можна віднести такі технології, як здійснення за допомогою Інтернету реєстрації учасників ЗНО, організації груп, планування розкладу; безпосереднє оцінювання навчальних досягнень випускників за допомогою Інтернет-системи; формування показників та результатів учасників ЗНО, аналіз та оцінювання діяльності інстанцій, відповідальних за проведення ЗНО; вироблення критеріїв та здійснення моніторингу якості освіти на різних рівнях системи освіти.