5. ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА КОМПОНЕНТИ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ НА САЙТІ ОНЛАЙН-СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ

Система тестування, що функціонує на даному сайті, передбачає можливість використання наступних режимів та їх комбінацію (обрану адміністратором) в одному тесті:
1) тестування в формі екзамену;
2) тестування в формі репетитора;
3) тестування з незмінними послідовністю завдань та варіантами відповідей на завдання;
4) тестування з перемішуванням варіантів відповідей на завдання та незмінною послідовністю завдань;
5) тестування з перемішуванням завдань в тесті та незмінними варіантами відповідей на завдання;
6) тестування з перемішуванням як завдань в тесті, так і варіантів відповідей на завдання;
7) представлення на сторінці по одному завданню тесту;
8) представлення на сторінці всіх завдань тесту;
9) тестування без використання таймера;
10) тестування з використанням таймера;
11) примусове завершення тесту в разі перевищення визначеного ліміту часу на його виконання;
12) оцінювання результатів тестування за дванадцятибальною системою;
13) визначення кількості набраних балів та кількості й відсотку правильних відповідей з максимально можливих;
14) формування, збереження на сервері та перегляд детального звіту про кожен сеанс тестування;
15) фіксування у звіті про тестування витраченого часу на відповідь на кожне завдання тесту;
16) відправлення звіту про тестування на зазначену при реєстрації електронну адресу;
17) тестування без відправлення звіту про його результати на електронну поштову скриньку;
18) обмеження кількості доступних спроб виконання тесту одним користувачем;

Основними компонентами системи тестування, що реалізована на цьому сайті, є:

• База даних тестових завдань - містить дані для формування завдань та аналізу правильності відповідей. Завдання згруповані в 46 тестів. В ході тестування завдання будуть запропоновані випадковим чином або в певному порядку з використанням таймеру або без нього. Після відповіді на завдання на моніторі з'явиться або наступне завдання (в режимі екзаменатора), або буде відображено правильною чи ні є дана відповідь (в режимі репетитора);
• База результатів тестування - містить звіти про сеанси тестування (дату і час тестування, ім'я користувача, назву тесту, кількість і відсоток набраних балів й оцінку за дванадцятибальною системою) та кожну відповідь тестованого (чи правильно дана відповідь, витрачений час на виконання завдання та кількість отриманих балів);
• Інтерфейс користувача - забезпечує реєстрацію учня, скасування забутого пароля та отримання на вказану електронну адресу листа з новим паролем, а також звітів про кожен сеанс тестування, доступ до всіх дозволених адміністратором тестів, вибір тесту, оцінювання тестування за дванадцятибальною системою, виведення інформації про результати тестування та збереження детального звіту про кожен сеанс тестування на сервері;
• Інтерфейс гостя - забезпечує доступ до тестів, дозволених адміністратором без реєстрації, вибір тесту серед них, оцінювання тестування за дванадцятибальною системою, виведення інформації про результати тестування та збереження детального звіту про кожен сеанс тестування на сервері;
• Інтерфейс адміністратора системи - забезпечує створення, редагування та видалення завдань, тестів, режимів тестування, груп користувачів (наприклад по класах), перегляд результатів тестування, збережених на сервері.